منیرسادات سیدرضا

منیرسادات سیدرضا

مصری: دولت به تذکرات نمایندگان درباره پرداخت پول گندمکاران پاسخ دهد

انتهای پیام منبع: https://www.isna.ir/news/1402052918511/%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AEنایب رییس‌ مجلس خواستار پاسخگوی دولت به تذکرات نمایندگان درباره پرداخت بهای گندم کشاورزان و تعیین تکلیف...

Page 1 of 4 1 2 4
نصب افزونه : ابزارک زبانه نوشته ها به افزونه پیشخوان بازدید نیاز دارد
  • در جریان
  • دیدگاه‌ها
  • Latest