اکرم احقاقی

اکرم احقاقی

اجرای توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا پس از پذیرش شروط تهران

 انتهای پیام منبع: https://www.isna.ir/news/1402062716887/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7 عصر امروز «علی باقری» مذاکره کننده ارشد ایران نیز در هنگام ورود به نیویورک درباره توافق تهران-واشنگتن گفت:...

امضای سند برنامه راهبردی همکاری‌های تجاری ۵ ساله میان ایران و پاکستان

انتهای پیام منبع: https://www.isna.ir/news/1402051207376/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88 به گزارش ایسنا، در پایان مذاکرات وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان  در...

نصب افزونه : ابزارک زبانه نوشته ها به افزونه پیشخوان بازدید نیاز دارد
  • در جریان
  • دیدگاه‌ها
  • Latest