فعالیت کارخانه‌های کره جنوبی طولانی‌ترین رکود را در حداقل ۱۹ سال گذشته تجربه کرده است.

چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا در سه ماهه اول رشد اندکی داشته است و به دلیل تقاضای خارجی ضعیف، با مشکل رو به رو شده است.

شاخص مدیران خرید اس‌اندپی گلوبال برای تولیدکنندگان کره جنوبی از ۴۸.۴ در ماه مه به ۴۷.۸ در ماه ژوئن کاهش یافت که پایین‌ترین سطح و اولین سقوط خود در سه ماه اخیر را نشان می‌دهد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041207388/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

به گزارش ایسنا، یک نظرسنجی نشان داد که فعالیت کارخانه‌های کره جنوبی در ژوئن با سرعت بیشتری کاهش یافت و رکود خود را به رکورد دوازدهمین ماه متوالی رساند و بر چالش‌های پیش روی اقتصاد در تلاش برای احیای قوی تاکید کرد.

 تولید و سفارشات جدید به ترتیب در هشت ماه و شش ماه اخیر بیشترین کاهش را داشته‌اند و شاخص کل را پایین آورده‌اند. سفارشات صادراتی جدید شدیدترین کاهش را در پنج ماه گذشته تجربه کردند، به طوری که این نظرسنجی به کاهش تقاضا در بازارهای صادراتی کلیدی یعنی آسیا و اروپا اشاره کرد.

اوساما بهاتی، اقتصاددان در  اس‌اندپی گلوبال اظهار کرد اعتماد تجاری در سال ۲۰۲۳ تا به امروز به ضعیف‌ترین سطح خود کاهش یافت زیرا نگرانی‌ها مبنی بر طولانی‌تر شدن وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی بیش از حد انتظار قبلی بود. خوش‌بینی تولیدکنندگان برای تولید آتی در ژوئن به پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ کاهش یافت.

بر اساس گزارش رویترز، بهبودهایی در زمینه تورم و زنجیره تامین وجود داشت اما بیشتر به دلیل تقاضای ضعیف‌تر بود. قیمت‌های تولید برای دومین ماه کاهش یافت زیرا فشار هزینه‌ها کاهش یافت.

نتیجه نظرسنجی در تضاد کامل با نشانه‌های دیگر بهبود در تولید و صادرات این کشور است و نشان می‌دهد که احساس بد تولیدکنندگان و شرایط ضعیف تجاری ممکن است طولانی‌تر باشد.

Next Post